SMS från Nötkärnan

Nötkärnan skickar ut fyra olika typer av SMS till de patienter som har gett sitt samtycke till att kontaktas på detta sätt. Avsändare av SMS är alltid ”Notkarnan”

1. Bokningsbekräftelse

Skickas ut vid bokning av tid åt patienten.

2. Påminnelse

Skickas ut x timmar innan bokat besök.

2. Direkt kommunikation

Skickas av personal på din vårdcentral med meddelande till dig som patient. Vissa SMS skickar vi så att dom inte kan läsas utan att ha föregått inloggning via Mobilt BankId så att information inte kan läsas av någon annan än dig. För detta använder vi en tjänst som hanteras av tredje part. SMS kommer innehålla länk till https://ebox.nu.

3. Generell information

Vi använder sms för att påminna patienter om t.ex. säsongsinfluensa eller annan samhällsviktig information, om det finns en länk i utskicket är den enbart till vårdcentralens hemsida.