Det här kan vi hjälpa dig med

Hos oss kan du få hjälp med både kroppens och själens problem. Dessutom kan vi hjälpa och stödja dig i olika livsstilsfrågor. Det enda du behöver göra för att få tillgång till våra resurser är att lista dig hos oss.

Läkarmottagning

Vi som arbetar här är specialistläkare och blivande specialistläkare (ST-läkare) i allmänmedicin. Vi bedömer, utreder och behandlar alla sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Vid behov remitterar vi till andra specialister. Du kan boka tid till läkare via 1177 Vårdguiden E-tjänster eller på telefon 031-793 18 00.

Sjuksköterskemottagning (Drop in) samt Distriktssköterskemottagning

På vår sjuksköterskemottagning kan du få hjälp med det mesta. Omläggningar, sårvård, borttagning av stygn, injektioner och blodtrycksmätningar är några av de saker vi sysslar med. Du kan boka tid till sjuksköterska via 1177 Vårdguiden E-tjänster eller på telefon 031-793 18 00.

Team psykisk hälsa

I vårt team för psykisk hälsa arbetar läkare, vårdsamordnare/Sjuksköterska, rehabkoordinator, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. Vi arbetar med olika insatser för dig med psykisk ohälsa som nedstämdhet, stress, oro, ångest och sömnbesvär. Efter ett läkarbesök görs en bedömning av vad som kan vara en lämplig insats. Ibland kan det vara aktuellt med medicinering eller sjukskrivning men det finns mycket som hjälper vid psykisk ohälsa. Vi utgår ifrån nationella och regionala riktlinjer och erbjuder vetenskapligt beprövade insatser.

Vårdsamordnare och rehabkoordinering

Efter en bedömning erbjuder vår vårdsamordnare en kontinuerlig kontakt under en period. Det kan vara aktuellt för dig som behöver stöd, rådgivning eller någon som stämmer av hur du har det och hur ditt mående utvecklas.

Vår rehabkoordinator samordnar rehabiliteringen tillbaka till arbete vid en sjukskrivning och ser till att det finns en plan för aktiv rehabilitering som alla berörda är involverade i.

Rehabmottagning – Arbetsterapeut och Fysioterapeut

Arbetsterapi/Sömnrådgivning, stresshantering, struktur och balans i vardagen, Fysioterapi/FaR, avslappning och basal kroppskännedom? smärta och spänningstillstånd?

Psykologmottagning

På psykologmottagningen arbetar våra psykologer med psykologisk behandling inriktad på de problem du upplever just nu. I behandlingen har vi ett aktivt förhållningssätt och arbetar med olika sätt att hantera de svårigheter du upplever. Vi börjar alltid med ett bedömningssamtal där du får berätta om dig själv, din livssituation och dina besvär. Vi informerar om psykisk ohälsa och tar tillsammans med dig fram en plan för hur du kan hantera din problem och må bättre.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av den psykologiska behandlingen krävs det att du är beredd att engagera dig i den och prova nya förhållningssätt. Det avgörande för att du ska må bättre är det du gör emellan besöken. Ofta räcker det med ett eller ett par besök hos oss, ibland behövs några fler.

Om vi kommer fram till att någon annan typ av insats skulle passa bättre för dig just nu hjälper vi till med rådgivning kring det och hänvisning till andra yrkeskategorier i vårt team eller till andra mottagningar. Om du behöver en remiss till mer specialiserad vård hjälper din läkare dig med det i samråd med oss.

Astma/KOL-mottagning

Våra specialistsköterska utreder, behandlar och följer upp dig som har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och astma. Kontakt med mottagningen får du via remiss från din läkare.

Diabetesmottagning

Om du har diabetes, eller ökad risk att få det, så utreds och följs detta upp av vår specialistsköterska. Kontakt med mottagning får du via remiss från din läkare.

Blodtrycksmottagning

Det är viktigt att hålla koll på blodtrycket om det är för högt. Du kan boka tid till Distriktssköterksa eller komma på vår sjuksköterske drop in för kontroll av ditt blodtryck.

Vaccinationsmottagning

Vi vaccinerar dig mot influensa, pneumokocker (lunginflammation), TBE samt hepatit A och B. För vaccination mot TBE och säsongsinfluensan kan du komma på Sjuksköterske drop-in. För vaccinering mot Hep A och B samt pneumokocker bokar du tid till våra Distriktssköterskor.

Bokning

Våra mottagningar är öppna för dig som är listad hos oss. Anledningen är att vi vill sätta våra klienter i första rummet. Självklart är du välkommen att lista dig här.

Alla mottagningarna är tidsbeställda. Du bokar tid via 1177 Vårdguiden E-tjänster eller på telefon 031-793 18 00. Alla våra mottagningar ingår i högkostnadsskyddet. Tyvärr måste vi ta ut en avgift om du inte kommer på bokad tid.